A A A

25/26 czerwca 2016

Na wystawę została zgłoszona IC IBERIA Vivacoon*PL i jej 8 miesięczny syn MARLEY Vivacoon*PL.

IBERIA uzyskała wyniki: 2 x Ex 1, CAGCIB, BIV total, NOM BIS i doskonałe opisy sędziów Laury Burani (Włochy) i Erica Reijersa (Republika Czeska).
MARLEY uzyskał wyniki 2 X Ex 1, NOM BIS, BIS kitten kat. 2 (7 – 10 miesięcy) i również rewelacyjne opisy u wymienionych wyżej sędziów.