A A A

6 sierpnia 2016 r.

Na wystawę została zgłoszona IC IBERIA Vivacoon*PL i jej 8 miesięczny syn MARLEY Vivacoon*PL. IBERIA uzyskała wyniki:  Ex 1, CAGCIB, BIV total, NOM BIS i doskonałe opisy sędziów Laury Burani (Włochy) i Erica Reijersa (Republika Czeska).
MARLEY powtórzył sukces z Legionowa.  Uzyskał wyniki: Ex 1, NOM BIS, BIS kitten kat. 2 (7 – 10 miesięcy).

Marley Vivacoon*PL IC Iberia Vivacoon*PL